صالحین ورامین به لیگ برتر والیبال بازگشت/ کمپین فروش کلیه جواب داد!

تیم والیبال صالحین ورامین که صحبت از انحلالش بود با پرداخت بدهی بازیکنان به لیگ برتر بازگشت.

<
از: خبرگزاری فارس
صالحین ورامین به لیگ برتر والیبال بازگشت/ کمپین فروش کلیه جواب داد!