Home

میرعمادیان: تقوی با عدم شرکت در مسابقات یک سال دیگر عقب افتاد/ او باید با خودش کنار بیاید

مربی سازنده کشتی آزاد گفت: رقابت‌ها عمومی کشتی نشان داد که هنوز انبار کشتی خالی نیست و تنها باید با شناسایی استعدادها و برنامه‌ریزی مناسب، خلاءهای موجود را پر کنیم.

از: خبرگزاری فارس
میرعمادیان: تقوی با عدم شرکت در مسابقات یک سال دیگر عقب افتاد/ او باید با خودش کنار بیاید