شکلاف طبقاتی مخل وحدت است/ انقضای تاریخ استعمار و قلدری آمریکا

امام جمعه تبریز خواستار توجه جدی و عملی دولت برای از بین بردن رکود و بیکاری در جامعه شد و گفت: تمام ثروت‌های جهان در اختیار برخی افراد قرار گیرد و در مقابل آن افرادی به نان شب محتاج باشند مخل وحدت است.

<
از: خبرگزاری فارس
شکلاف طبقاتی مخل وحدت است/ انقضای تاریخ استعمار و قلدری آمریکا