Home

بازدید استاندار خراسان شمالی از کارخانه قند شیروان، بجنورد، قوچان

استاندار خراسان شمالی با حضور در کارخانه قند شیروان، بجنورد، قوچان از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید به عمل آورد.

از: خبرگزاری فارس
بازدید استاندار خراسان شمالی از کارخانه قند شیروان، بجنورد، قوچان
  test