56 درصد مجروحان حوادث هفته گذشته قم راکبان موتورسیکلت بوده‌اند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم گفت: 262 راکب موتورسیکلت طی حوادث هفته گذشته در استان مجروح شدند که 56 درصد مجروحان کل حوادث را به خود اختصاص داده‌اند.

<
از: خبرگزاری فارس
56 درصد مجروحان حوادث هفته گذشته قم راکبان موتورسیکلت بوده‌اند