Home

دولت با هرگونه سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه بانه همکاری می‌کند

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و همچنین رونق اقتصادی در کردستان دولت با هرگونه سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه بانه همکاری می‌کند.

از: خبرگزاری فارس
دولت با هرگونه سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه بانه همکاری می‌کند