در آموزش و پرورش خوزستان معلم بدون صندلی و به صورت سرپا در کلاس درس می‌دهد

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به مشکلات مالی آموزش و پرورش و عدم توانایی آن در فراهم کردن امکانات گفت: در آموزش و پرورش ما معلم بدون صندلی و به صورت سرپا در کلاس درس می‌دهد.

<
از: خبرگزاری فارس
در آموزش و پرورش خوزستان معلم بدون صندلی و به صورت سرپا در کلاس درس می‌دهد