مدعیان ولایت‌مداری باید پیشرفت علمی را به معنای واقعی دنبال کنند/ لزوم شناساندن چهره‌های علمی به مردم

مدیرعامل خبرگزاری فارس با تاکید بر لزوم شناساندن چهره‌های علمی به جامعه گفت: هرچقدر بتوانیم افراد علمی را به مردم بشناسانیم می‌توانیم روح امید را که مقام معظم رهبری و مسئولان دولت بر آن تاکید دارند بین مردم بیشتر ایجاد کنیم.

<
مدعیان ولایت‌مداری باید پیشرفت علمی را به معنای واقعی دنبال کنند/ لزوم شناساندن چهره‌های علمی به مردم