باید در زمینه صادرات قیر از هرمزگان منسجم‌تر اقدام کنیم/ هند‌ بازار خوبی برای خرما و قیر ایران است

رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان با اشاره به سفر هیأت تجاری هرمزگان به هند، از وجود ظرفیت برای صادرات قیر و خرما از هرمزگان به هند خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
باید در زمینه صادرات قیر از هرمزگان منسجم‌تر اقدام کنیم/ هند‌ بازار خوبی برای خرما و قیر ایران است