مشکل اساسی شهرستان ترکمن بیکاری است/ مدیریت دوگانه محیط زیست ترکمن را با تنگنا مواجه کرد

فرماندار شهرستان ترکمن بیکاری را مشکل اساسی این شهرستان دانست و گفت: با توجه به وسعت کم زمین در این شهرستان، مدیریت دوگانه محیط زیست و نبود برنامه مدون در حوزه گردشگری مشکل بیکاری شهرستان ترکمن حل نشده است.

<
از: خبرگزاری فارس
مشکل اساسی شهرستان ترکمن بیکاری است/ مدیریت دوگانه محیط زیست ترکمن را با تنگنا مواجه کرد