بخشی از خاموشی‌های برق تهران از فرسودگی شبکه است/ مشکل فنی خاموشی‌های اخیر رفع شد

مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق تهران با اشار به اینکه شبکه توزیع و فوق توزیع برق تهران قدیمی و فرسوده است، گفت: چند مورد خاموشی در تهران در دو روز گذشته رخ داده است که آن هم به خاطر مشکل فنی در یکی از پست‌های فوق توزیع بود و خوشبختانه رفع شد.

<
از: خبرگزاری فارس
بخشی از خاموشی‌های برق تهران از فرسودگی شبکه است/ مشکل فنی خاموشی‌های اخیر رفع شد