برگزاری سیزدهمین گردهمایی مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور در منطقه آزاد چابهار

سیزدهمین گردهمایی مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور در محل تالار همایش‌های بین‌المللی منطقه آزاد چابهار برگزار شد.

<
از: خبرگزاری فارس
برگزاری سیزدهمین گردهمایی مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور در منطقه آزاد چابهار