Home

عکس/ تیتر کیهان در سالروز 9 دی

روزنامه کیهان در سالگرد حماسه مردمی «9 دی» نیم صفحه اصلی خود را به این واقعه اختصاص داد.

پنجشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵
عکس/ تیتر کیهان در سالروز 9 دی

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان در سالگرد حماسه مردمی «9 دی» نیم صفحه اصلی خود را به این واقعه اختصاص داد.