کار فرهنگی بیشتر از اعتبار به فکر نیاز دارد

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه کار فرهنگی بیشتر از اعتبار نیاز به فکر دارد، گفت: مردم ما خودشان میدان‌دار موضوعات فرهنگی هستند.

<
از: خبرگزاری فارس
کار فرهنگی بیشتر از اعتبار به فکر نیاز دارد