ورود واژه‌های جدید پس از انقلاب به شعر/ فضای مجازی جای کتاب را نمی گیرد

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
ورود واژه‌های جدید پس از انقلاب به شعر/ فضای مجازی جای کتاب را نمی گیرد

قادر طهماسبی گفت: قبل از انقلاب شعر یک مسئله‌ای داشت و بنا به حال و هوای زمان خود بیشتر اشعار عاشقانه و غنایی بودند، اما پس از انقلاب یک‌سری واژه‌های خاص انقلاب ورود کرد.

قادر طهماسبی متخلص به «فرید» در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس جایگاه شعر انقلاب اظهار داشت: قبل از انقلاب شعر یک مسئله‌ای داشت و بنا به حال و هوای زمان خود بیشتر اشعار عاشقانه و غنایی بودند، اما پس از انقلاب یک‌سری واژه‌های خاص انقلاب ورود کرد.

وی با بیان اینکه این واژه‌ها همانند برخی ارزش‌ها تا پیش از انقلاب مطرح نبودند، توضیح داد: یک‌سری اصطلاحات و واژه‌ها خاص انقلاب بود که به آن نمود کرد اما باید بدانیم ما کشوری هستیم همواره در جنگ و پس از سی و اندی سال همچنان در جنگ هستیم، به هر حال برای بیداری نیاز است از واژه‌هایی در این راستا استفاده شود.

طهماسبی به موضوع رسالت‌های شعر اشاره کرد و افزود: شعر همواره حرکت‌های مختص خود را داشته است و شاعران به پروراندن واژه‌ها مشغولند، هرچند در موارد مختلف هم تاثیراتی داشته‌اند.

این شاعر ضمن اشاره به فعالیت کنونی خود گفت: آثار پراکنده ای دارم، هرچند اوضاع به شکلی شده که چاپ کتاب نمود ندارد، اکنون اشعار در فضای مجازی قرار داده می‌شوند اما این موارد جای کتاب را نمی گیرد. آماده چاپ چندین جلد دارم.

ورود واژه‌های جدید پس از انقلاب به شعر/ فضای مجازی جای کتاب را نمی گیرد