هفت سال پس از فتنه ۸۸ و بازهم سوء‌استفاده از هنرمندان/ پز روشنفکری با حمایت از سرکوب‌گرِ دموکراسی

چند روزی است اخبار مربوط به اعتصاب غذای یک مجرم امنیتی در روزهای پرآشوب سال ۱۳۸۸ تبدیل به اخبار رسانه‌های ضد انقلاب شده است.

<
از: خبرگزاری فارس
هفت سال پس از فتنه ۸۸ و بازهم سوء‌استفاده از هنرمندان/ پز روشنفکری با حمایت از سرکوب‌گرِ دموکراسی