سؤالاتی که هیچ‌کس پاسخ آن‌ها را نمی‌داند

آیت‌الله ضیاءآبادی با اشاره به اهمیت معاد، دو سؤالی که هیچ‌کس پاسخ آن‌ها را نمی‌داند، مطرح کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
سؤالاتی که هیچ‌کس پاسخ آن‌ها را نمی‌داند