Home

توقیف بیش از هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در یک ماه گذشته

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
توقیف بیش از هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در یک ماه گذشته

بیش از هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در یک ماهه گذشته توسط کارشناسان نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه همدان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مریم قیاسی، کارشناس نظارت بر مواد غذایی،‌ آرایشی و بهداشتی دانشگاه همدان با اشاره به بازدید از 256 واحد تولیدی غذایی و بسته بندی، شناسه نظارت بهداشتی کارگاهی، واحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی، سردخانه و انبار نگهداری مواد غذایی و بهداشتی، مراکز نگهداری عرضه و فروش فرآورده های آرایشی و بهداشتی و شناسه نظارت بهداشتی مشاغل خانگی گفت: ازاین تعداد ، 11 واحد دارای عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی و دو واحد غیر مجاز شناسایی شده است.

قیاسی افزود: در این مدت هزار و 107 قلم لوازم آرایشی قاچاق، 4هزار عدد دستمال کاغذی، هزار و 25 کیلوگرم پودر نارگیل تاریخ مصرف گذشته، 60 کیلو گرم ماده افزودنی آرد توقیف و 50 قلم لوازم آرایشی قاچاق امحا شد.

توقیف بیش از هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در یک ماه گذشته