آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد و نکات مهمی که نباید مغفول بماند

توزیع شیر رایگان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد در حالی آغاز شده است که همواره در سال‌های گذشته همراه با این توزیع از نکات مهمی غافل مانده‌ایم.

<
از: خبرگزاری فارس
آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد و نکات مهمی که نباید مغفول بماند