نجات خانواده 4 نفره تبریزی از مرگ با اقدام به موقع اورژانس

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌شرقی گفت: دودکش ناایمن بخاری چهار نفر از اعضای خانواده را در دام قاتل خاموش گرفتار کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
نجات خانواده 4 نفره تبریزی از مرگ با اقدام به موقع اورژانس