مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی امروز در علوم و تحقیقات برگزار می‌شود

مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد امروز چهارشنبه در واحد علوم و تحقیقات برگزار می‌شود.

<
از: خبرگزاری فارس
مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی امروز در علوم و تحقیقات برگزار می‌شود