Home

حضور نایب رئیس اول مجلس اتریش در سفارت ایران برای عرض تسلیت

نایب رئیس اول مجلس اتریش با حضور در محل سفارت ایران در وین دفتر یادبود درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را امضا کرد.

از: خبرگزاری فارس
حضور نایب رئیس اول مجلس اتریش در سفارت ایران برای عرض تسلیت
  test