دستگیری دو گروگان‌گیر در شهرستان آران و بیدگل

فرمانده نیروی انتظامی آران و بیدگل گفت: متهمانی که دختر بچه 10 ساله‌ای را در آران و بیدگل گروگان گرفته بودند بعد از 12 ساعت دستگیر شدند.

<
از: خبرگزاری فارس
دستگیری دو گروگان‌گیر در شهرستان آران و بیدگل