Home

کمپین اردنی‌ها در اعتراض به تکفیر «ابن سینا» در کتاب‌های درسی اردن

کمپینی در اردن با اعتراض به توزیع جزوه درسی که ابن سینا، دانشمند بلند آوازه ایرانی، در آن تکفیر شده است، از وزارت آموزش و پروش این کشور خواست از انتشار افکار وهابی در بین جوانان جلوگیری کند.

از: خبرگزاری فارس
کمپین اردنی‌ها در اعتراض به تکفیر «ابن سینا» در کتاب‌های درسی اردن