حضور مدیر اپل در تسلا برای ساخت خودروهای خودران

خالق زبان برنامه نویسی سوئیفت اپل به شرکت خودروسازی تسلا می پیوندد تا روند ساخت خودروهای هوشمند و خودران در این شرکت تقویت شود.

<
از: خبرگزاری فارس
حضور مدیر اپل در تسلا برای ساخت خودروهای خودران