پیش‌بینی بهبود رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷/جهش رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور

بانک جهانی روز گذشته طی گزارشی از پیش‌بینی خود نسبت به افزایش رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ خبرداد که نسبت به سال قبل رشد 4 دهم خواهد داشت، اقتصاد آم.

<
از: خبرگزاری فارس
پیش‌بینی بهبود رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷/جهش رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور