Home

روشی برای تکثیر انبوه گیاهان در معرض انقراض/سالانه ارز زیادی بابت واردات پایه گیاهان از کشور خارج می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی و امور باغبانی گفت:‌ سالانه ارز زیادی بابت واردات پایه گیاهان زینتی و میوه‌های دانه‌دار و هسته‌دار از کشور خارج می‌شود که با استفاده از تولید کشت بافت در داخل، این ارز را می توانیم صرف زیرساخت‌های این بخش کنیم.

از: خبرگزاری فارس
روشی برای تکثیر انبوه گیاهان در معرض انقراض/سالانه ارز زیادی بابت واردات پایه گیاهان از کشور خارج می‌شود