تراز آبی دریاچه ارومیه به یک هزار و 270.55 سانتی‌متر رسید

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
تراز آبی دریاچه ارومیه به یک هزار و 270.55 سانتی‌متر رسید

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز آبی دریاچه ارومیه در 21 دی ماه سال جاری برابر با یک هزار و 270.55 سانتی‌متر گزارش شده است.

فرهاد سرخوش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: تراز آبی دریاچه ارومیه در 21 دی ماه سال جاری برابر با یک هزار و 270.55 سانتی‌متر گزارش شده است.

وی با اشاره به تراز آبی دریاچه ارومیه طی سال گذشته، افزود: تراز آبی دریاچه ارومیه در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با یک هزار و 270.34 سانتی‌متر بود.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تراز آبی دریاچه ارومیه را در ابتدای سال زراعی جاری مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تراز آبی دریاچه ارومیه در ابتدای سال زراعی جاری یک هزار و 270.54 سانتی‌متر بود.

این مسؤول ادامه داد: تراز آبی دریاچه ارومیه در ابتدای سال زراعی گذشته نیز یک هزار و 270.08 بود که در این خصوص امسال شاهد افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه هستیم.

سرخوش با بیان اینکه تراز آبی دریاچه ارومیه در مدت زمان مشابه دو سال گذشته یک هزار و 270.63 سانتی‌متر بود، ادامه داد: تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه یک هزار و 274.10 سانتی‌متر است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی اظهار داشت: تراز آبی دریاچه ارومیه نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته 21 سانتی‌متر افزایش نشان می‌دهد.

این مسؤول یادآور شد: تلاش برای احیای دریاچه ارومیه همچنان ادامه دارد و در قالب طرح‌های مختلف برای احیای دریاچه ارومیه تلاش می‌شود.

از: خبرگزاری فارس
تراز آبی دریاچه ارومیه به یک هزار و 270.55 سانتی‌متر رسید