باید زیرساخت‌های صادراتی در خدمت تولیدگران باشد/ عوارض بندری همچنان چالش صادراتی بشمار می‌رود

رئیس خانه صنعت و معدن هرمزگان گفت: باید زیرساخت‌های صادراتی از بنادر تا گمرک و ... در خدمت تولیدگران باشند تا میزان درآمدزایی کشور را افزایش دهیم.

<
از: خبرگزاری فارس
باید زیرساخت‌های صادراتی در خدمت تولیدگران باشد/ عوارض بندری همچنان چالش صادراتی بشمار می‌رود