از «جشن همگانی» مجید قصیری تا ۱۳گفت‌وگو با نویسندگان مطرح جهان

سه عنوان کتاب تازه که یکی از آنها برای کودکان است از سوی نشر افق روانه بازار کتاب شد.

<
از: خبرگزاری فارس
از «جشن همگانی» مجید قصیری تا ۱۳گفت‌وگو با نویسندگان مطرح جهان