تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره منطقه‌ای «خلیج فارس»

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار پنجاه‌وششمین جشنواره منطقه‌ای «خلیج فارس» تا 26 دی ماه تمدید شد.

<
از: خبرگزاری فارس
تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره منطقه‌ای «خلیج فارس»