Home

دولت به خوبی از هدفمندی یارانه‌ها در طرح تحول سلامت استفاده کرد/ استان محروم کهگیلویه و بویراحمد نیاز به کمک بیشتر دولت دارد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان این که در موضوع هدفمندی یارانه‌ها دولت بهترین کار را در حوزه درمان انجام داد، گفت: دولت به خوبی از هدفمندی یارانه‌ها در طرح تحول سلامت استفاده کرد.

از: خبرگزاری فارس
دولت به خوبی از هدفمندی یارانه‌ها در طرح تحول سلامت استفاده کرد/ استان محروم کهگیلویه و بویراحمد نیاز به کمک بیشتر دولت دارد