کریمی: امروز گوشه‌ای از فوتبال برزیلی نفت را دیدیم

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، گفت: نفت به فوتبال برزیلی معروف است و امروز گوشه‌ای از این فوتبال را دیدیم.

<
از: خبرگزاری فارس
کریمی: امروز گوشه‌ای از فوتبال برزیلی نفت را دیدیم