پیام وزیر علوم به پنجاهمین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاحیه پنجاهمین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در دانشگاه سیستان و بلوچستان قرائت شد.

<
از: خبرگزاری فارس
پیام وزیر علوم به پنجاهمین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی