دروازه‌بان محروم، مقابل نفت آبادان به میدان رفته است

دروازه‌بان تیم فوتبال صبای قم با نامه دبیرکل فدراسیون فوتبال حق حضور در میادین را نداشته است.

<
از: خبرگزاری فارس
دروازه‌بان محروم، مقابل نفت آبادان به میدان رفته است