Home

اعلام نامزدهای جوایز فیلم آسیا/ فروشنده در بخش بهترین فیلمنامه مطرح شد

فیلم سینمایی «فروشنده» ساخته «اصغر فرهادی» نامزد جوایز فیلم آسیا در بخش بهترین فیلمنامه شد.

از: خبرگزاری فارس
اعلام نامزدهای جوایز فیلم آسیا/ فروشنده در بخش بهترین فیلمنامه مطرح شد