Home

مردم نشان دادند که به افراد وفادار به انقلاب ارادت دارند

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، گفت:‌ مردم در مراسم تشییع آیت‌آلله هاشمی نشان دادند نسبت به کسانی که به آنها وفادارند ارادت دارند.

از: خبرگزاری فارس
مردم نشان دادند که به افراد وفادار به انقلاب ارادت دارند