حضور مدیرکل تشریفات وزارت خارجه مصر در دفتر حفاظت منافع ایران برای عرض تسلیت

مدیرکل تشریفات وزارت خارجه مصر به نمایندگی از وزیر خارجه این کشور با حضور در دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت.

<
از: خبرگزاری فارس
حضور مدیرکل تشریفات وزارت خارجه مصر در دفتر حفاظت منافع ایران برای عرض تسلیت