Home

اندوه دانشگاه آزاد در فقدان هاشمی/ چشمان اشکبار میرزاده و معاونانش

مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد در میان اندوه فراوان مسئولان دانشگاه آزاد برگزار شد.

از: خبرگزاری فارس
اندوه دانشگاه آزاد در فقدان هاشمی/ چشمان اشکبار میرزاده و معاونانش
  test