Home

برخورد رد برق به هواپیمای تیم بوندس‌لیگایی

هواپیمای تیم یرفورت که برای برگزاری اردو راهی آنتالیای ترکیه بود در حین پرواز دچار حادثه شد.

از: خبرگزاری فارس
برخورد رد برق به هواپیمای تیم بوندس‌لیگایی