آخرین وضعیت مصدومیت امیر غفور از زبان سرپرست والیبال پیکان

سرپرست تیم والیبال پیکان آخرین وضعیت مصدومیت ملی‌پوش تیم والیبال پیکان را بیان کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
آخرین وضعیت مصدومیت امیر غفور از زبان سرپرست والیبال پیکان