حضور ماکه‌ له‌له درلیگ برتر انگلیس

ملی‌پوش سابق تیم ملی فرانسه و ستاره رئال مادرید در لیگ برتر انگلیس به فعالیت خواهد پرداخت.

<
از: خبرگزاری فارس
حضور ماکه‌ له‌له درلیگ برتر انگلیس