آیت‌الله هاشمی مطیع رهبری بود

امام‌جمعه بخش کر گفت: آیت‌الله هاشمی مرید محض امام و مطیع فرمان‌های رهبری بود.

<
از: خبرگزاری فارس
آیت‌الله هاشمی مطیع رهبری بود