گشایش دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نیویورک

دفتر یادبود رحلت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک گشایش یافت.

<
از: خبرگزاری فارس
گشایش دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نیویورک