سیستم یکپارچه‌سازی اطلاعات شهری در کردستان در حال اجراست

رئیس شورای اسلامی استان کردستان گفت: سیستم یکپارچه‌سازی اطلاعات شهری با هدف کمک به تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی در کردستان در دست اجراست.

<
از: خبرگزاری فارس
سیستم یکپارچه‌سازی اطلاعات شهری در کردستان در حال اجراست