دشمنان به بهانه‌های مختلف تحریم‌ها را ادامه می‌دهند/ استفاده از اساتید جامعةالزهرا(س) در حوزه‌های علمیه کشور

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران گفت: بعد از برجام فشارهای دشمن کمتر نشد چرا که دشمن به بهانه رعایت نکردن حقوق بشر و بی‌توجهی به حقوق زنان به صورت بی‌انصافانه تحریم‌ها را ادامه می‌دهد.

<
از: خبرگزاری فارس
دشمنان به بهانه‌های مختلف تحریم‌ها را ادامه می‌دهند/ استفاده از اساتید جامعةالزهرا(س) در حوزه‌های علمیه کشور