کاهش آسیب‌های اجتماعی دغدغه مسؤولان نظام است

جانشین قائم مقام وزیر کشور گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی این روزها به نگرانی همه مسؤولان تبدیل شده است.

<
از: خبرگزاری فارس
کاهش آسیب‌های اجتماعی دغدغه مسؤولان نظام است