تعلیم و تربیت یکی از اهداف مهم سازمان بسیج دانش‌آموزی

مسؤول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل گفت: تعلیم و تربیت یکی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی شده سازمان بسیج دانش‌آموزی است که درکنار اداره کل آموزش و پرورش و با همکاری و مشارکت این دو نهاد این امر مهم در طول سال و در بین دانش‌آموزان مدارس استان انجام می‌شود.

<
از: خبرگزاری فارس
تعلیم و تربیت یکی از اهداف مهم سازمان بسیج دانش‌آموزی