علت وقوع آتش‌سوزی‌های سریالی در پتروشیمی‌ها

بساق زاده با تاکید بر لزوم مراقبت از کنار هم بودن مواد سوختنی، اکسیژن و شعله؛ احتمال گزینه خرابکاری در حوادث اخیر را منتفی دانست.

از: ایلنا
علت وقوع آتش‌سوزی‌های سریالی در پتروشیمی‌ها