اختصاص بخشی از شهریه دریافتی از مدارس غیردولتی به مناطق محروم

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
اختصاص بخشی از شهریه دریافتی از مدارس غیردولتی به مناطق محروم

نمایندگان مجلس مقرر کردند؛ سالانه معادل ۴ درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جریان بررسی برخی مواد لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان، ماده ۲۰ این لایحه پس از اعمال تغییراتی تصویب شد
ماده ۲۰ این لایحه پس از اصلاح:
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل ۴ درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به صورت علی الحساب مالیاتی دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا پایان سال تسویه نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.
اختصاص بخشی از شهریه دریافتی از مدارس غیردولتی به مناطق محروم